NASTAVA > Radovi

Stroj za cijepanje ogrjevnog drva


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4756

Sažetak:

Tema ovog rada je konstrukcijska razrada uređaja za cijepanje ogrijevnog drva koji mora imati samostalni pogon za ostvarivanje sile cijepanja. U radu je provedena kratka analiza sličnih postojećih rješenja. Pomoću funkcijske dekompozicije i morfološke matrice stvorena su tri koncepta. Za odabrani koncept proveden je proračun i izbor hidrauličkih komponenti te su konstruirani i odabrani ostali potrebni djelovi. Konačno rješenje je modelirano te je izrađena tehnička dokumentacija. Dobiveno rješenje podložno je promjenama u vidu optimizacije konstrukcije.

Mentor:

Autor:

Ivan Pažanin

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ivan Pažanin - završni rad