NASTAVA > Radovi

Izrada parametarskog modela elastičnih ovjesa i oslonaca


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/545

Sažetak:

Ovaj rad bavi se problematikom parametrizacije, odnosno dobivanja više varijanti proizvoda na osnovu jednog modela. Parametrizacija se provodi s ciljem skraćenja vremena konstruiranja i pojednostavljenja baze podataka. U tu svrhu konstruirani su elastični ovjesi i oslonci prema katalogu LISEGA (eng. Spring Hangers and Spring Supports). Napravljena su tri različita modela, s obzirom da se oni međusobno dosta razlikuju u konstrukciji. Od svakog od tih modela napravljene su varijante tih proizvoda koje se međusobno razlikuju po dimenzijama i eventualnim modifikacijama prema katalogu.

Mentor:

Autor:

Marin Zanki

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad