NASTAVA > Radovi

Uvođenje sustava za upravljanje životnim ciklusom proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/346

Sažetak:

Ovaj rad opisuje uvođenje sustava za upravljanje životnim ciklusom proizvoda u tvrtku Končar EASN d.o.o. Analizirani su organizacija poslovanja, proizvodi, standardni dijelovi i procesi tijeka informacija u organizaciji te je predložen informacijski model proizvoda. Kao software za upravljanje životnim ciklusom proizvoda je odabran Windchill. U dodatku su sadržani detalji o samom Windchillu, njegovoj strukturi, instalaciji i načinu stvaranja modela podataka, a dat je i osvrt na optimiranje pojedinih komponenti sustava.

Mentor:

Autor:

Tomislav Bunjevčević

Godina:

2008.

Vrsta:

Završni rad