NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela kabine vatrogasnog vozila


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1625

Sažetak:

Ovaj rad opisuje tijek izrade varijantnog modela kabine vatrogasnog vozila. U radu je riješena problematika izrade varijantne konstrukcije čiji je cilj skraćivanje vremena konstruiranja novih varijanti, brža promjena i prilagodba postojećih te brža izrada tehničke dokumentacije. Predmet rada je kabina vatrogasnog vozila koja mora udovoljavati zahtjevima naručitelja, tipu vozila te postojećim standardima; izrada nove kabine za vatrogasno vozilo tipa Mercedes-Benz Unimog U500 te dokumentacija predloženog rješenja. Tehnička dokumentacija i 3D Feature based modeli, potrebni za izradu varijantnog modela, ustupljeni su od strane tvrtke Ziegler, a ostali potrebni podaci ustupljeni su u tvrtci Ziegler pri konzultacijama s konstruktorom Goranom Kukecom. Kabina vatrogasnog vozila konstruira se u tvrtci Ziegler za svako vozilo posebno zato što ovisi o tipu vozila i zahtjevima naručitelja. Zbog toga svi parametri moraju biti promjenjivi, podesivi i međusobno usklađeni potrebama korisnika. 3D modeli i parametrizacija su izrađeni računalnom aplikacijom Creo Elements/Pro (verzija M110, otprije poznatim kao: Pro/Engineer Wildfire 5.0).

Mentor:

Autor:

Nikola Ivančić

Godina:

2012.

Vrsta:

Diplomski rad