NASTAVA > Radovi

Konstrukcija uređaja za rezanje ogrjevnog drveta


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 10.12.2018., https://repozitorij.fsb.hr/8950

Sažetak:

U radu je opisan razvoj i konstrukcija uređaja za rezanje ogrjevnog drveta. U uvodnom dijelu rada prikazan je tip trupaca koji je predviđen za rezanje uređajem ovog tipa. Također su istraženi patenti i postojeći uređaji prisutni na tržištu. Nakon toga izrađena je funkcijska dekompozicija gdje su definirane osnovne funkcije uređaja te morfološka matrica u kojoj je za svaku funkciju ponuđeno tehničko rješenje. Na osnovu tehničkih rješenja iz morfološke matrice izrađena se 4 koncepta uređaja za rezanje ogrjevnog drveta. Koncepti su vrednovani na osnovu kriterija koji su proizašli iz analize tržišta i zahtjeva. Najbolje vrednovan koncept ucrtan je u morfološku matricu. Na kraju je napravljen kontrolni proračun te su odabrane potrebne dimenzije strojnih dijelova i standardnih komponenata uređaja. Prema proračunu i standardnim dijelovima izrađen je računalni model te tehnička dokumentacija uređaja.

Mentor:

Autor:

Ivan Medić

Godina:

2018.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ivan Medić - diplomski rad