NASTAVA > Radovi

Naprava za injekcijsko prešanje manjih polimernih dijelova


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/5257

Sažetak:

U radu je opisana konstrukcija naprave za injekcijsko oblikovanje polimernih dijelova. Konstrukcija se temelji na tehničkim zahtjevima kao što su mogućnost ručnog prenošenja naprave (mala težina i prihvat), kompaktnost konstrukcije, mogućnosti izrade više vrsta oblika (mogućnost izmjene kalupa). Razvoj je obuhvatio faze definiranja ciljeva proizvoda, definiranje funkcija koje proizvod mor aispunjavati te pronalaženje potencijalnih rješenja za svaku od njih. Na taj način koncipirana su četiri rješenja, od kojih je odabrano ono koje je ocijenjeno optimalnim. Izvršena je konstrukcijska razrada odabranog rješenja, proračun kritično opterećenih dijelova naprave te izrađena potrebna tehnička dokumentacija za njegovu proizvodnju i montažu.

Mentor:

Autor:

Borna Leljak

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Borna Leljak - diplomski rad