NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela konzervatora transformatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/220

Sažetak:

Ovaj rad bavi se problematikom izrade varijantne konstrukcije dijela transformatora u cilju pojednostavljenja procesa konstruiranja i skraćivanja vremena konstruiranja dijela transformatora. Tijekom analize konstrukcije cijelog transformatora odabran je konzervator kao dio transformatora najpogodniji za izradu varijantnog modela. Kao osnova za izradu varijantne konstrukcije dijela transformatora koristit će se 3D računalni model opisan parametrima. Parametrizacija 3D računalnog modela dijela transformatora obavljena je nakon analize konstrukcije te analize međuovisnosti pojedinih elemenata i dimenzija. Konzervator je dio transformatora koji ima nekoliko osnovnih konstrukcijskih izvedbi čija je raznolikost dovoljna za izradu varijantne konstrukcije te za izradu parametarskog računalong modela. Tehničku dokumentaciju za ovaj rad ustupljena je od tvrtke Končar – distributivni i specijalni transformatori. Računalni modeli i parametrizacija izrađeni su u programu CATIA V5.

Mentor:

Autor:

Inge Vinković

Godina:

2007.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Inge Vinković - završni rad