NASTAVA > Radovi

Varijantni model ljestava sa leđobranom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1726

Sažetak:

Ovaj rad bavi se skraćivanjem vremena izrade tehničke dokumentacije, a samim time i skraćivanjem vremena izrade konačnog proizvoda sa ciljem povećanja konkurentnosti tvrtke“Končar energetski transformatori“ (Končar energetski transformatori (Končar Power Transformers Ltd.)). U današnje vrijeme konkurencija raste sve brže i brže, tvrtke koje uspiju ponuditi nižu cijenu, osigurati dobru kvalitetu proizvoda , razvijati nove proizvode koji idu u korak s vremenom i skratiti vrijeme isporuke proizvoda ostaju u “igri”. U cijelom tom postupku konstruiranje i razvoj je područje gdje se troši veliki dio vremena, a samim time i novaca. Tvrtka koja može ponuditi povoljnu cijenu proizvoda i pritom ostvariti zadovoljavajući profit je tvrtka koja utroši najmanje vremena i materijala u izradi samog proizvoda. U cilju skraćivanja vremena proizvodnje pojedinih dijelova proizvoda vrši se standardizacija često korištenih dijelova proizvoda. U zadnja dva desetljeća postepeno su do izražaja došli 3D CAD paketi, koji su pokazali svoj puni kapacitet razvojem računalne tehnologije te potpuno nadmašili 2D software za izradu tehničke dokumnetacije (npr. AutoCAD). Jedan od najvećih problema 2D software-a je prepravljanje postojeće tehničke dokumentacije, gdje prepravljanje iste oduzima puno vremena, dok 3D CAD paketi to rješavaju u puno kraćem vremenu. Problem kojim se bavi ovaj rad je izrada standardnih rješenja ljestava sa leđobranom, koja osiguravaju pristup korisnicima pojedinim dijelovima transformatora. Prvo je provedena analiza postojećih modela, usporedba sa propisanim normama te kreiranje modela koji bi zadovoljavali norme pojedinih tržišta, a ujedno da imaju što manja odstupanja od postojećih modela. Za izradu modela ljestava koristio se program Pro/E\NGI\NEER Wildfire 5.0 ili po novom nazivu, Creo Elements/Pro.

Mentor:

Autor:

Martin Jelaš

Godina:

2012.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Martin Jelaš - završni rad