NASTAVA > Radovi

Konstrukcija nosivog sklopa cestovne opreme


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2190

Sažetak:

Svrha ovog rada jest načiniti jedinstveno rješenje i pripadajuću tehničku dokumentaciju za nosivu konstrukciju cestovne meteo postaje (CMP) koju poduzeće LED Elektronika d.o.o. postavlja uz prometnice diljem Hrvatske. Budući da se cestovne meteo postaje u najvećem broju slučajeva postavljaju na lokacijama bez pristupa niskonaponskoj mreži, moraju biti opremljene solarnim modulima kako bi opskrbljivale osjetnike potrebnom električnom energijom. \Najveće opterećenje konstrukcije stoga predstavlja sila vjetra na solarni modul koja djeluje na visini od 4 m iznad tla. Prilikom proračuna uzeta je kombinacija opterećenja HZ koja obuhvaća vlastitu težinu nosive konstrukcije i svih priključnih dijelova te dodatno opterećenje vjetrom. Kako bi se odredilo opterećenje zbog vlastite težine načinjen je popis svih priključnih elemenata, njihovih gabaritnih dimenzija i masa kao i položaja na nosivoj konstrukciji. Za proračun opterećenja vjetrom korištena je norma HR\N E\NV 1991-2-4:2005, Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanje na konstrukcije – Opterećenje vjetrom. Ovu je normu Hrvatski zavod za norme prihvatio bez preinaka europske norme E\NV 1991-2-4:2005, Eurocode 1, uz izdavanje nacionalnog dokumenta koji omogućuje njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj. Za dobivena opterećenja vjetrom načinjeni su analitički proračuni čvrstoće i stabilnosti stupa, te proračuni vijaka i zavara, a rezultati su potkrijepljeni informativnom statičkom numeričkom analizom u Pro/E\NGI\NEER-u. Rezultat rada su dvije varijante nosive konstrukcije, prva varijanta koristi se na najvećem području Hrvatske i u slučaju da je solarni modul moguće izostaviti, dok se druga varijanta koristi samo u područjima najvećeg opterećenja vjetrom.

Mentor:

Autor:

Petra Močibov

Godina:

2013.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Petra Močibov - završni rad