NASTAVA > Radovi

Naprava za izradu tijela uređaja za mjerenje


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/5163

Sažetak:

Tema ovog rada je izrada uređaja sa tri različite funkcije za obradu cijevi. Dakle uređaj mora imati mogućnost rezanja cijevi, bušenja provrta i odstranjivanja srhova sa istih. U radu je provedena kratka analiza tržišta i postojećih sličnih uređaja za obradu cijevi. Uz pomoć funkcijske dekompozicije i morfološke matrice napravljeni su koncepti, a zatim i vrednovani po kriterijima. Za najbolje vrednovani koncept proveden je proračun i konstrukcijska analiza. Također su odabrani svi potrebni dijelovi za rad ovog uređaja. Konačno rješenje je modelirano u 3D paketu te je izrađena potrebna tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Dominik Pandža

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Dominik Pandža - završni rad