NASTAVA > Radovi

Prijenosna skijaška vučnica


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 14.07.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7345

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je koncipiranje i konstrukcijska razrada prijenosne skijaške vučnice. U uvodnom dijelu rada predstavljeni su osnovni tipovi skijaških vučnica i žičara. Nadalje, napravljena je analiza tržišta i prikaz postojećih rješenja sličnih prijenosnih skijaških vučnica. Funkcijskom dekompozicijom dan je prikaz osnovnih funkcija uređaja, dok su morfološkom matricom prikazane neke od mogućnosti izvođenja tih funkcija. Na temelju toga osmišljena su tri koncepta pomoću kojih će se analizom podsustava utvrditi tijek daljnje konstrukcijske razrade. U proračunu su dimenzionirani svi ključni dijelovi uređaja, provjerene sigurnosti te odabrani standardni dijelovi prema važećim normama. Rezultat konstrukcijske razrade je oblikovani 3D model s odgovarajućom tehničkom dokumentacijom u 3D CAD softveru (Solidworks).

Mentor:

Autor:

Martin Radelja

Godina:

2017.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Martin Radelja - završni rad