NASTAVA > Radovi

Stroj za kalanje trupaca


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4792

Sažetak:

Tema ovog rada je konstruiranje uređaja za kalnje trupaca. Analizom tržišta pronađena su postojeća riješanja koja se mogu naći. Analizom tržišta je utvrđeno da ne postoji stroj koji može kalati trupce različitih dimenzija. Daljni razvoj se usmjerio tome da se ostvari ta funkcija. Funkcijskom dekompozicijom su prikazane sve potrebne funkcije koje omogućuju rad stroja. U morfološkoj matrici su razrađena riješenja za pojedine funkcije. Na temelju danih riješenja napravljeni su koncepti i odabran najbolji koji će se dalje razrađivati. U radu je napravljen proračun najvažnijih komponenata i izrađen model iz kojeg je napravljena tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Josip Petić

Godina:

2015.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Josip Petić - završni rad