NASTAVA > Radovi

Izrada kataloga baterija


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 17.07.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5954

Sažetak:

Sveukupni napredak tehnologije ima veliki utjecaj i na razvoj cestovnog prometa, koji zadnjih nekoliko desetljeća, zbog sve veće zagađenosti okoliša, ima trend porasta broja električnih vozila na cestama. Jedan od ključnih faktora daljnjeg razvoja električnih vozila su baterijski sustavi, koji još uvijek cjenovno ne mogu konkurirati vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem. Iako sam razvoj i unaprjeđenje baterija više ovisi njihovoj kemijskoj konfiguraciji, konstruiranje baterijskih paketa ima veliku ulogu u konačnim performansama baterijskih paketa. U svrhu unaprjeđenja procesa konstruiranja baterijskih paketa izrađuje se katalog za pohranu i pregledavanje dosadašnjih rješenja. Katalog se izrađuje u sklopu upravljanja životnim ciklusom proizvoda za baterijski odjel tvrtke Rimac-automobili.

Mentor:

Autor:

Martin Oreč

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Martin Oreč - diplomski rad