NASTAVA > Radovi

Redizajn konstukcije porodice stezaljki električnog kabela dalekovoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/809

Sažetak:

Ovaj rad bavi se problematikom optimiranja novih, odnosno prilagodbom starih konstrukcija uz pomoć programa CATIA®. Poduzeće Dalekovod je ustupilo dva zastarjela modela stezaljki, za koje je bilo potrebno napraviti nove kalupe za njihovu izradu. Potrebno je napraviti optimizaciju istih, smanjiti utrošak materijala na najmanju moguću mjeru, a da se pri tome zadovolje kriteriji čvrstoće. Prije samog proračuna opisan je način na koji funkcionira navedeni programski paket, te koje elemente koristi pri numeričkoj analizi. Opisani su i navedeni elementi kao i njihove značajke. Zatim je opisan i napravljen proračun konzole na dva načina, i to analitički te pomoću metode konačnih elemenata u programskom paketu CATIA. Ovaj dio je napravljen iz razloga da se dobije daljnja relevantnost rezultata prilikom analize stezaljki. Za analizu čvrstoće korišten je programski paket CATIA®, u kojem se vršilo modeliranje 3D modela, a zatim i statička analiza triju različitih geometrija metodom konačnih elemenata. Pod različitom geometrijom podrazumijevaju se male promjene u izgledu, odnosno drugačiji položaj rebra. \Napravljena je usporedba dobivenih rezultata tablično, a zatim i grafički. Na osnovu tih analiza, na kraju je odabrana najpovoljnija stezaljka.

Mentor:

Autor:

Slavko Mužek

Godina:

2009.

Vrsta:

Diplomski rad