NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela proizvoda i sučelja za upravljanje varijantnim modelom proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/329

Sažetak:

Ovaj rad se bavi problematikom izrade različitih varijanti konstrukcije spremnika vode u vatrogasnom vozilu u cilju pojednostavljenja procesa konstruiranja i skraćivanja vremena konstruiranja spremnika vode. Kao osnova za izradu varijantne konstrukcije spremnika koristio se 3D računalni model opisan parametrima. Parametrizacija 3D računalnog modela spremnika obavljena je nakon analize konstrukcije te analize međuovisnosti pojedinih elemenata i dimenzija. Spremnik vode ima nekoliko osnovnih konstrukcijskih izvedbi čija je raznolikost dovoljna za izradu varijantne konstrukcije te za izradu parametarskog računalnog modela. Tehnička dokumentacija za ovaj rad ustupljena je od tvrtke Ziegler. Računalni modeli i parametrizacija izrađeni su u računalnom programu Pro/Engineer.

Mentor:

Autor:

Johannes Damir Družinec

Godina:

2008.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Johannes Damir Družinec - završni rad