NASTAVA > Radovi

Stroj za usitnjavanje biljnih ostataka


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/5029

Sažetak:

Drvo, kao i većina biljnih ostataka, mogu se između ostaloga iskoristiti za malč te za proizvodnju peleta i briketa. Međutim prije proizvodnje primarni materijal mora se prvotno usitniti. Upravo toj namjeni služi stroj za usitnjavanje biljnih ostataka (wood chipper). U ovom programskom zadatku potrebno je koncipirati te konstruirati takav uređaj unutar zadanih parametara. Naglasak je stavljen na ostvarivanje pogona stroja kardanskim vratilom s traktora, iz čega slijedi da će raspon gabarita stroja ovisiti o rasponu parametara pogona postojećih traktora na tržištu. Isto tako potrebno je i realizirati prihvat stroja na traktor, odnosno način s kopčanja stroja na traktor. Također potrebno je voditi iznimnu pažnju o sustavima za zaštitu korisnika tijekom konstruiranja, te je potrebno osigurati mogućnost odabira smjera izbacivanja ostataka. U uvodu će biti općenito riječi o radu i namjeni stroja, kao i korisnosti stroja u iskorištavanju biljne mase. Slijedi analiza tržišta koja će kratko dotaknuti postojeće izvedbe stroja na tržištu te funkcijska dekompozicija i morfološka matrica koje će poopćenom analizom nastojati približiti ulazne i izlazne parametre zadatka, odnosno pojednostavniti ono što se od nas u zadatku traži. U fazi koncipiranja biti će osmišljena rješenja od kojih će tabličnim vrednovanjem biti izabrano ono najbolje, a ono će potom ući u fazu detaljnije konstrukcijske razrade u kojoj će se, između ostalog, izvršiti i proračun nestandardnih dijelova. Nakon toga uslijediti će detaljni prikaz i opis modeliranja uređaja u programskom paketu SolidWorks te zaključak cjelokupnog rada.

Mentor:

Autor:

Vjeran Antolković

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Vjeran Antolković - završni rad