NASTAVA > Radovi

Stroj za omatanje folijom


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 31.10.2019., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5250

Sažetak:

U sklopu ovog rada je napravljena analiza, razrada i konstrukcija stroja za omatanje folijom. Analiza tržišta provedena je usporedbom postojećih rješenja koja su zatim ocjenjena. Nakon toga je napravljena funkcijska dekompozicija i morfološka matrica te dva koncepta. Za bolje ocijenjeni koncept, izrađen je proračun, 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Eugen Odak

Godina:

2019.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Eugen Odak - završni rad