NASTAVA > Radovi

Bezdodirna manipulacija CAD modelom u SolidWorks-u


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 17.07.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A8217

Sažetak:

Prikaz i prezentacija konstrukcijskih rješenja jednostavnija je i fleksibilnija direktno pomoću 3D modela u CAD aplikacijama. Prilikom prezentiranja rješenja manipulacija CAD modelom ima veliki značaj jer upravo manipulacija korisniku omogućuje pogled na CAD model sa svih strana, odnosno korisniku omogućuje pomicanje, rotaciju i skaliranje modela. Manipulacija se najčešće provodi računalnom periferijom, a da bi se korisniku omogućila veća fleksibilnost – da ne mora nužno sjediti ispred računala, uvodi se beskontaktna manipulacija. Beskontaktna manipulacija zasniva se na beskontaktnoj komunikaciji korisnika s računalom, a najčešće se provodi gestama i glasovnim unosom. U ovom diplomskom radu korištena su načela umjetne inteligencije i računalnog vida za izradu aplikacije za beskontaktnu manipulaciju CAD modelom. Aplikacija za manipulaciju CAD modelom koristi geste koje prepoznaje (detektira) i prati, a računalni vid ostvaren je pomoću web kamere. Na početku su definirani zahtjevi koje aplikacija mora ispuniti, zatim je pregledana literatura na temu umjetne inteligencije i računalnog vida, u sklopu koje su definirani osnovni pojmovi i pregledane su slične aplikacije. Nakon pregleda literature dano je idejno rješenje aplikacije, definirane su biblioteke potrebne za izradu koda u programskom jeziku Python, a zatim su definirane geste koje se upotrebljavaju u radu. Rad završava izradom programskog koda aplikacije te testiranjem aplikacije u okruženju CAD aplikacije SolidWorks.

Mentor:

Autor:

Matija Roginić

Godina:

2022.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Matija Roginić - diplomski rad