NASTAVA > Radovi

Razvoj metoda za podršku sljedivosti automatskim kreiranjem veza između komponenata sklopa


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4154

Sažetak:

Cilj ovoga rada je identificirati metode koje pružaju mogućnost automatskog prepoznavanja postojećih veza između komponenata sklopa iz CAD modela. CAD alat korišten tijekom ovoga rada je Siemens NX. Neke od metoda su direktno bazirane na geometrijskim relacijama kreiranim prilikom konstruiranja, a ostale se koriste drugim dostupnim CAD podacima kojima se pristupa pomoću API-a. Sve identificirane metode su detaljno objašnjene kroz rad, a prepoznavanje veza je bitno za podršku sljedivosti. Razvijen je odgovarajući algoritam za svaku od identificiranih metoda koja se pokazala kao pouzdana za detekciju veza između dvije ili više komponenata. Razvijeni algoritmi su zatim pretočeni u Java programski kod koristeći Eclipse razvojno sučelje. NX Open API je korišten za komunikaciju sa Siemens NX-om kako bi se pristupilo raspoloživim CAD podacima. Prikupljeni podaci su analizirani i preoblikovani u razumljiv format koji predstavlja vezu između komponenata. Na temelju kreiranih veza iz CAD modela, kreirana je DSM matrica. DSM matrice imaju svojstvo pružanja jedinstvenog pogleda na arhitekturu sustava i kao takve su pogodne za vizualizaciju rezultata u ovome radu. Dodatno, metode za manipuliranje podataka koje su razvijene posebno za DSM matrice pružaju dodatne mogućnosti pri analizi sustava. Svaka od tih metoda ima specifičan cilj pa su stoga detaljnije objašnjene one koje su od posebnog značaja za podatke korištene u ovome radu. Za potrebe testiranja razvijenog programa kreiran je CAD model na temelju kojega je nastala DSM matrica. Kreirana DSM matrica predstavlja rezultate algoritma koji sadrži sve identificirane metode za izvlačenje relevantnih veza. Rezultati su zatim uspoređeni s DSM matricom koja je nastala ručnim bilježenjem veza i koja služi kao pravovaljana referenca.

Mentor:

Autor:

Alen Zubić

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad