ZNANOST > Znanstveni projekti

Modeli i metode unapređenja računalne podrške razvoja proizvoda


Sažetak:

Integrirani razvoj proizvoda kao pretpostavka tržišne uspješnosti u uvjetima globalne ekonomije te dislociranog razvoja i proizvodnje predmnijeva integraciju informacijskih tokova. Stoga se sve više ukazuje potreba za integracijom raznorodnih postojećih aplikacija, kao i za razvojem općenitog postupka prijenosa podataka između njih. Ciljevi:(1) modeliranje konstrukcijskih znanja kao preduvjet integracije raznorodnih alata u prostoru plana konstruiranja (ali i izvan njega), (2) razvoj vlastitog sustava za podršku pri razmjeni i upravljanju informacijama o proizvodu tijekom razvojnog vijeka proizvoda i (3) analiza dinamike izvođenja plana procesa konstruiranja. Hipoteza je ovog istraživanja da se objektno orijentiranim metodama može modelirati proces konstruiranja i konstrukcijsko znanje o proizvodu te sprezanjem s postojećim CAD/CAE alatima razviti integrirani okoliš razvoja proizvoda u mrežnom okruženju. Očekivani rezultati: Proširenje spoznaja o modeliranju konstrukcijskog znanja te definiranje fundamentalnih koncepata i značajki sustava za upravljanje i rukovanje informacijama o proizvodu glavni su doprinos predloženog istraživanja. Primjena rezultata teoretskog dijela zadatka rezultirat će detaljnim opisom predložene implementacije u semantičkom i strukturnom okolišu standarda ISO 10303 (STEP). Posebna pažnja posvetit će se primjeni međunarodnog Internet standarda ? XML tehnologije, u smislu definiranja XML specifikacije strukture za razmjenu i upravljanje informacijama o proizvodu na temelju prethodno predložene STEP semantičke i strukturne osnove. Metode provjere rezultata: na dvije razine: znanstvenoj i primijenjenoj. Na znanstvenoj razini verifikacija doprinosa u jednoj disertaciji i tri magistarska rada, organizaciji dvije međunarodne konferencije (2002, 2004), i objavljivanju rezultata u člancima i zbornicima međunarodnih konferencija. Primjena rezultata istraživanja u realnoj okolini, te verifikacija rezultata implementacije. Značenje: Stvaranje uvjeta za integrirani razvoj proizvoda nizom ?inteligentnih? programskih alata povećat će kompetitivnost proizvoda. Porast kompetencija istraživača i stručnjaka, suradnika na projektu također je važan rezultat rada na predloženom projektu.


Suradnici na projektu

Vanjski suradnici


Broj projekta:

0120017

Glavni istraživač:

Dorian Marjanović

Period:

2002. - 2006.

URL:

http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1

Izvor financiranja:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske