NASTAVA > Radovi

Programska aplikacija za proračun pužnog para


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2701

Sažetak:

U radu su analizirane teorijske osnove i aplikacija za proračun i modeliranje pužnog para. Proračun standardnih dijelova kao što je pužni prijenos može nam oduzeti puno vremena, pogotovo ako postupak računanja moramo ponoviti više puta kako bi dobili optimalno rješenje. Pomoću programske aplikacije za proračun pužnog para možemo vrlo brzo analizirati i provjeriti dimenzije i sigurnosti na postojećem modelu, napraviti novi proračun u slučaju da prethodni podaci ne zadovoljavaju i te nove podatke prenijeti na model. Proračun se odvija unutar aplikacije napravljene u Excel-u, dok je model kreiran u CAD programu Solidworks. Aplikacije Excel i Solidworks su međusobno povezane aplikacijom Microsoft Visual Basic, koja omogućuje prijenos podataka između ta dva programa. U radu je opisano korisničko sučelje, princip korištenja aplikacije, tok proračuna i tok pojedinih operacija. \Napravljena su i 2 primjera kod kojih se može vidjeti da sa promjenom samo nekoliko parametara možemo poboljšati postojeći pužni prijenos te kreirati novi CAD model.

Mentor:

Autor:

Saša Slamek

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Saša Slamek - završni rad