NASTAVA > Radovi

Konstrukcija kutijastog nosača željezničkog portala


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/942

Sažetak:

U ovom radu je izrađen željeznički portal za tvrtku Dalekovod. Dalekovod trenutno u ponudi ima samo željezničke portale rešetkaste konstrukcije. U ovom radu je istražena mogućnost konstrukcije željezničkog portala od pravokutnih cijevnih profila. Analizirana su postojeća konstrukcijska rješenja, konstrukcijski je razrađeno rješenje nosača, izrađen je računalni model nosača i tehnička dokumentacija te je za predloženi model napravljena statička analiza metodom konačnih elemenata za najnepovoljniji slučaj opterećenja. Za izradu modela i statičku analizu koristila se računalna aplikacija CATIA.

Mentor:

Autor:

Miljenko Jonjić

Godina:

2010.

Vrsta:

Diplomski rad