NASTAVA > Radovi

Pogon i prijenos na Formuli Student


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/659

Sažetak:

Predmet rada je konstrukcija prijenosa momenta od pogonskog vratila koje izlazi iz mjenjačke kutije do diferencijala, s ciljem usporedbe triju vrsta prijenosa, a to su: lančani prijenos, prijenos klinastim remenom i prijenos zupčastim remenom. Postavljeni kriterij odabira su: cijena gotovih dijelova i ukupna masa prijenosa koji zadovoljava uvijete. U radu će se pojasniti što je Formula Student (Formula SAE), način ocjenjivanja rada pojedinog tima i naravno objasniti da to nije utrka, već natjecanje mladih konstruktora u konstruiranju stvarnog automobila. Svakako, proračunat će se svaki od navedenih prijenosa tako da se dobiju traženi kriteriji koji će se naposlijetku usporediti. Za konstruiranje sam odlučio koristiti programski paket Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 i AutoCAD 2006.

Mentor:

Autor:

Maroje Matana

Godina:

2009.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Maroje Matana - završni rad