NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela podvozja vatrogasnog vozila


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/1263

Sažetak:

Tema ovog završnog rada je: Izrada varijantnog modela podvozja vatrogasnog vozila. U radu je riješena problematika izrade varijantne konstrukcije sa ciljem skraćivanja vremena konstruiranja novih varijanti, brže izrade tehničke dokumentacije te mogućnosti brže promjene i prilagodbe već postojećih varijanti. Predmet rada je jedan tip pomoćnog okvira podvozja vatrogasnog vozila tvrtke Ziegler d.o.o. Tehnička dokumentacija i 3D Feature based design modeli potrebni za izradu varijantnog modela ustupljeni su od tvrtke Ziegler. Ostali potrebni podaci dobiveni su na konzultacijama sa konstruktorom Goranom Kukecom. Pomoćni okvir podvozja vatrogasnog vozila konstruira se u tvrtci Ziegler za svako vatrogasno vozilo iznova jer ovisi o zahtjevima kupca te je zbog toga broj varijanti velik. Marka i tip vozila definira osnovne dimenzije pomoćnog okvira i mogućnosti smještanja kardana. Na smještaj kardana utječe još pozicija i vrsta pumpe te pozicija spojke . Veličina spremnika za vodu i prerada kabine definiraju razmještaj nosača alpas nadogradnje . Računalni program korišten za izradu 3D modela i parametrizaciju je Pro/Engineer Wildfire 5.

Mentor:

Autor:

Alen Šagolj

Godina:

2011.

Vrsta:

Završni rad