NASTAVA > Radovi

Automatsko umetanje i orijentiranje komponenti


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2727

Sažetak:

U ovom radu razmatrana je mogućnost automatizacije procesa umetanja standardnih komponenata vijčanog spoja u fazi konstruiranja u računalnom programu za 3D modeliranje, CATIAi. Izrađena je aplikacija koja omogućuje automatizaciju navedenog postupka za primjenu na modelu konstrukcije stupa dalekovoda koji se sastoji od velikog broja standardnih dijelova te je objašnjen način njenog rada.

Mentor:

Autor:

Borna Leljak

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad