NASTAVA > Radovi

Koncept dvofaznog hlađenja automobilske baterije u zatvorenoj komori


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 09.12.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6488

Sažetak:

U ovom radu opisan je proces konstruiranja i konstrukcija eksperimentalnog sustava za ispitivanje hlađenja baterijskih ćelija dvofaznim medijem u zatvorenoj komori. Sustav se sastoji od imitacije baterijskog modula, koja je hermetički zatvorena i u kojoj se nalaze gijači u obliku baterijskih ćelija i rashladni medij. Pri vrhu modula se nalazi kondenzator koji je hlađen vodom ili mješavinom vode i glikola. Kondenzator se nalazi u sklopu petlje hlađenja koju hladi rashladni agregat. Svrha ovog sustava je ispitivanje mogućnosti primjene tehnologije dvofaznog hlađenja na automobilski baterijski paket. Cilj primjene ovakve tehnologije je ujednačenje temperature na svim ćelijama unutar baterijskog paketa, povećanje učinkovitosti hlađenja i smanjenje mase baterijskog paketa. Rad obuhvaća istraživanje postojećih tehničkih rješenja i patenata, istraživanje utjecaja primjene ovakve tehnologije na performanse baterijskih paketa, konstrukcijski razvoj i izbor standardnih i kupovnih komponenti, izradu 3D modela top-down metodologijom, izradu tehničke dokumentacije te opisivanje procedure testiranja koje će se vršiti na uređaju.

Mentor:

Autor:

Mark Marasović

Godina:

2020.

Vrsta:

Diplomski rad