NASTAVA > Radovi

Analiza međuovisnosti komponenti energetskog transformatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2573

Sažetak:

Tehnički sustavi svakim danom postaju složeniji. Količina informacija koju je potrebno obraditi je odavno postala previše za pojedinca i dok broj informacija i dalje samo raste, znanje i mogućnosti obrade informacija grupe ljudi postaje također nedovoljno. Stoga su se razvile tehnike za ovladavanje golemim količinama informacija s ciljem razumijevanja, projektiranja, vođenja i unaprjeđenja sustava. Jedna od tehnika koja se u tu svrhu koristi je DSM (engl. *Design structure matrix*), a bit će opisana i korištena kroz izradu ovog diplomskog rada. Potrebno je analizirati postojeću podjelu na sklopove unutar konstrukcijskog odjela poduzeća "Končar Energetski transformatori" i na temelju dobivenih informacija optimirati postojeću i predložiti novu podjelu. Poduzeće ima problema s ispunjavanjem rokova narudžbi zbog naglog povećanja broja ugovora, a trend naglog porasta novih konstrukcija i smanjenja broja naručenih serija je doveo do maksimuma koje trenutna struktura organizacije može razraditi. Kroz bolji uvid u sustav preko DSM modela, nastojat će se restrukturiranjem povećati učinkovitost postojećih resursa.

Mentor:

Autor:

Pavao Barišić

Godina:

2013.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Pavao Barišić - diplomski rad