NASTAVA > Radovi

Implementacija konstrukcijskog znanja u 3d model balastnog utega stroja za iskop i transport rudače ugljena


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7092

Sažetak:

U ovom diplomskom radu prikazana je izrada 3d modela balastnog utega koji se može mijenjati prema statičkim izračunima čvrstoće. U uvodu rada prikazana je funkcija balastnog utega na uređaju za odlaganje/izuzimanje materijala. Ukratko su opisani uređaji za odlaganje/izuzimanje materijala koji se koriste prilikom transporta materijala. Model balastnog utega izrađen je prema skeletnoj tehnici modeliranja odozgo prema dolje. Analizirana su konstrukcijska znanja potrebna za konstruiranje balastnog utega. Konstrukcijska znanja su implementirana u 3d model pomoću značajki te preko parametarskih relacija, kako bi se parametarski model mijenjao prema unaprijed određenim pravilima. Definirani su poprečni presjeci nosivih oslonaca, te ležajna mjesta koja povezuju balastni uteg sa okolinom. Odabrani su slobodni i vezani parametri te su načinjene dvije varijante balastnog utega. Promjenom konstrukcijskih parametara testirano je rješenje 3d modela. Oba modela balastnog utega prikazana su u radioničkim nacrtima

Mentor:

Autor:

Goran Pereš

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad