NASTAVA > Radovi

Razvoj bicikla temeljenog na konstrukcijskim rješenjima za aditivnu proizvodnju


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 03.03.2022., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A7905

Sažetak:

Tema ovog rada je razvoj gradskog bicikla temeljenog na konstrukcijskim principima po kriterijima prihvatljivosti za aditivnu proizvodnju. Aditivna proizvodnja pruža mnoge mogućnosti oblikovanja konstrukcije, a velik dio njih nije moguće izraditi tradicionalnim načinima izrade. Korištenjem aditivne proizvodnje moguće je konstrukciji dati dodatne vrijednosti koje se bez nje ne bi mogle postići ili bi bile neopravdano skupe. U radu su, prema procesu razvoja proizvoda, obrađene četiri faze razvoja. U početnoj fazi nakon dobivene ideje o samom proizvodu izvršena je analiza tržišta koja daje uvid u trenutno stanju proizvoda na tržištu. Nakon toga definirane su potrebe korisnika, definicija cilja te je izrađeno funkcijsko mapiranje. Zatim su, u fazi koncipiranja, pomoću funkcijskog mapiranja modelirani koncepti prema kojima su izrađeni prototipi. Nakon izrade prototipa, evaluirani su te su prema podacima dobivenim evaluacijom izrađeni završni koncepti. Zadnja faza rada je ispitivanje koje je provedeno samo polovično, odnosno nije izrađen kompletni proizvod već samo njegov prototip.

Mentor:

Autor:

Petra Vukas

Godina:

2022.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Petra Vukas - završni rad