NASTAVA > Radovi

Konstrukcija naslona za glavu


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2634

Sažetak:

Za vrijeme dugih putovanja sredstvima javnog transporta dolazi do potrebe putnika za odmorom. U tržišnom natjecanju među proizvođačima transportnih sredstava se malo pažnje poklanja udobnosti putnika, te je prostor među sjedalima često malen i neprikladan. U ovom radu je prikazan razvoj proizvoda koji bi trebao omogućiti ugodnije putovanje korisnicima javnog transporta. Rad obuhvaća analizu konkurentskih proiozvoda, koncipiranje potencijalnih rješenja te odabir i razradu najboljeg od njih. U razradi odabranog koncepta izvršen je proračun opterećenih dijelova, te je izrađen 3D model i pripadajuća tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Ivan Galić

Godina:

2014.

Vrsta:

Završni rad