NASTAVA > Radovi

Razvoj konstrukcijskih principa temeljenih na mogućnostima FDM proizvodnog procesa


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 19.05.2020., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5592

Sažetak:

U ovom radu opisana je aditivna proizvodnja općenito, s naglaskom na FDM (eng. Fused Deposition Modeling) tehnologiju proizvodnje, te važnost DfAM-a (eng.Design for Additive Manufacturing) u ranim fazama razvoja proizvoda kod proizvodnje aditivnim tehnologijama koje su temeljene na drugačijim principima od tradicionalnih metoda proizvodnje. Analizom postojećih proizvoda identificirano je 15 principa temeljenih na mogućnostima i karakteristikama FDM tehnologije proizvodnje. Opisan je postupak provedbe analize koja se sastoji od definiranja skupa postojećih proizvoda, izrade funkcijskih struktura te označavanja postojećih rješenja funkcija na postojećim proizvodima, odnosno definiranja značajki FDM tehnologije proizvodnje. Analiziranjem i usporedbom uočenih značajki, identificirani su konstrukcijski principi koji su prezentirani u obliku kartica i 3D modela.

Mentor:

Autor:

Mateja Jenkač

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Mateja Jenkač - završni rad