NASTAVA > Radovi

Traktorski priključak za malčiranje


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija na Dabru, 14.10.2021., https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A6300

Sažetak:

Ovaj završni rad prikazuje razvoj i konstruiranje traktorskog priključka za malčiranje. U radu je napravljena analiza patenata i već postojećih uređaja. Na temelju izrađene funkcijske dekompozicije i morfološke matrice napravljena su tri koncepta. Nakon vrednovanja koncepata odabran je najbolji te je napravljen proračun i odabir standardnih dijelova, kreirani su 3D modeli te u konačnici tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Nikola Borko

Godina:

2020.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Nikola Borko - završni rad