NASTAVA > Radovi

Izrada varijantnog modela proizvoda i sučelja za upravljanje varijantnim modelom proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/334

Sažetak:

Zadatak ovog rada bio je napraviti varijantnu konstrukciju rashladnog ormara tvrtke Oprema uređaji d.d. pomoću programskog 3D CAD računalnog programa Pro/Engineer Wildfire 3.0. Dobivenu dokumentaciju prvo je bilo potrebno dobro razmotriti i shvatiti povezanosti pojedinih dijelova kako bi se daljnja razrada, konstruiranje i parametrizacija mogli što lakše provesti. Prilikom izrade modela bilo je važno imati na umu zadavanje relacija i parametara koji su slijedili nakon toga. Tehnička dokumentacija rashladnog ormara i njegovih dijelova u računalnom programu AutoCAD ustupila je tvrtka Oprema uređaji d.d.

Mentor:

Autor:

Ivan Crnković

Godina:

2008.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ivan Crnković - završni rad