NASTAVA > Radovi

Stroj za hladno prešanje ulja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/5062

Sažetak:

Tema ovog rada je koncipiranje i konstrukcijska razrada stroja za hladno prešanje ulja koji osim uobičajenog pogona elektromotorom mora imati mogućnosti i ručnog pogona u slučaju nestanka (ili izostanka) električne energije. U uvodnom dijelu rada ukratko je opisana razlika između hladno i vruće prešanih ulja, te je dan prikaz nekih hladno prešanih ulja dobivenih iz sjemenki bez koštice. Također, prikazana je podjela strojeva za dobivanje ulja na dvije glavne skupine, te je opisan princip rada i njihovi osnovni dijelovi. Nadalje, napravljena je analiza tržišta i prikaz postojećih rješenja sličnih strojeva za hladno prešanje ulja. Funkcijskom dekompozicijom dan je prikaz osnovnih funkcija stroja, dok su morfološkom matricom prikazane neke od mogućnosti izvođenja tih funkcija. Na temelju toga osmišljena su četiri koncepta od kojih je samo jedan, nakon vrednovanja, išao u detaljnu konstrukcijsku razradu. Na kraju su nakon proračuna odabrane potrebne dimenzije osnovnih dijelova stroja, kao i neke standardne komponente, kako bi se ostvarili traženi parametri. Nakon svega, izrađen je računalni model i potrebna tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Mario Pandža

Godina:

2016.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Mario Pandža - završni rad