NASTAVA > Radovi

Konstrukcija okvira za brdski bicikl


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 15.10.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7830

Sažetak:

Ovim je radom dana konstrukcija brdskog bicikla sa stražnjim ovjesom (engl. Full Suspension). Obrađene su vrste bicikala prema namjeni, odnosno prema vrsti ovjesa. Opisana je optimizacija konstrukcija u općenitom smislu te s posebnim naglaskom na topološku optimizaciju i optimizaciju oblika. Isto tako, radom je dana osnovna matematička podloga za razumijevanje ovih metoda optimizacije te su nabrojeni najčešći alati za navedene optimizacije. Nadalje, radom su prikazani sigurnosni aspekti vezani za okvir brdskog bicikla prema normi EN 14766:2006-09 te načini ispitivanja dinamičke izdržljivosti okvira bicikla. Objašnjeno je hidrooblikovanje, vrlo čest tehnološki postupak izrade bicikla kojim se pokušava smanjiti masa koristeći se pogodnim oblicima profila cijevi za određenu vrstu naprezanja. Također, radom je dan pregled važnosti definiranja geometrije okvira i stražnjeg ovjesa te su navedena karakteristična svojstva u vožnji bicikla koja se postižu različitom geometrijom okvira i stražnjeg ovjesa. Kako bi se mogao konstruirati okvir brdskog bicikla, u radu su analizirana pretpostavljena opterećenja koja djeluju na okvir bicikla pri vožnji. Analizirana su opterećenja uslijed klačenja ravnom podlogom maksimalnom snagom, vožnje bicikla uz kočenje, slobodnog pada s visine 0,5 metara te zamor. Napravljena je provjera čvrstoće poluge stražnjeg ovjesa klasičnim pristupom i metodom konačnih elemenata te je na posljetku dana usporedba rezultata. Koristeći se topološkom optimizacijom i optimizacijom oblika s ciljem zadržavanja krutosti poluge i ograničenjem smanjenja volumena poluge za do 20 %, dobivena je konstrukcija optimizirane poluge te je dana usporedba s ne optimiziranom polugom. Na kraju ovog rada dan je zaključak.

Mentor:

Autor:

Nikola Kuzmić

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Nikola Kuzmić - diplomski rad