NASTAVA > Radovi

Implementacija konstrukcijskog znanja u 3D računalni model kabelske kutije transformatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7088

Sažetak:

Zadaća ovog rada je implementacija konstrukcijskog znanja u 3D računalni model kabelske kutije transformatora. Implementacijom konstrukcijskog znanja u računalni model pomoću sustava temeljenog na znanju omogućili smo pohranu određenog konstrukcijskog znanja, te mogućnost njegovog ponovnog korištenja. Takvi su sustavi povećavaju efikasnost poduzeća, skraćuju rokove projekata te optimiziraju proizvode. Time se izbjegavaju monotoni procesi modeliranja sličnih proizvoda, te preostaje više vremena za inovativna rješenja. Nakon uvodnog razmatranja različitih verzija, analiziraju se konstrukcijska znanja koja se koriste pri izradi 3D modela kabelske kutije sklopa transformatora. U nastavku se izvodi parametriziranje osnovnih dijelova sklopa, te opcionalnih dijelova u cilju pojednostavljenja i ubrzanja modeliranja samog sklopa. Pomoću Skeleton metode kreiraju se i koriste informacije koje su smještene u pojedinačnoj komponenti, a pozivaju se u centralnu jedinicu-bazu, da bi se definirali temeljni okviri konstruiranja individualnih komponenti i sklopova. Korištenjem takve metode dobiva se vrlo stabilan model koji omogućuje brzu i kvalitetnu interakciju s konstruktorom. Na kraju samog rada izvršeno je testiranje modela i dokumentirano je predloženo rješenje. Softver koji je korišten prilikom izrade ovog rada je Catia V5 R24 te modul koji služi za implementaciju konstrukcijskog znanja Knowledge Advisor.

Mentor:

Autor:

Andrija Trčak

Godina:

2016.

Vrsta:

Diplomski rad