NASTAVA > Radovi

Razvoj rotacijske sonde za ispitivanje cijevi metodom vrtložnih struja


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4893

Sažetak:

Ovim diplomskim radom prikazan je proces razvoja rotacijske sonde za ispitivanje cijevi metodom vrtložnih struja. Konstrukcijskoj razradi sonde prethode analize postojećih rješenja renomiranih tvrtki te pregled patentiranih rješenja. Nadalje se pristupa generiranju idejnih i konceptualnih rješenja od kojih se odabire najpovoljnije za tehnološko ekonomsku razradu. Kako je prethodno navedeno u tekstu diplomskog zadatka razvijena sonda koristi se za ispitivanje cijevi parogeneratora metodom vrtložnih struja. Na tržištu postoji veći broj rješenja, a ovaj diplomski rad služi kao osnova za razvoj rotacijske sonde tvrtke INETEC. Postojeće rješenje, kao i dijelovi korišteni u sadašnjem rješenju rotacijske sonde tvrtke INETEC služe kao inspiracija novom rješenju u kojem je poželjno koristiti što veći broj standardnih dijelova. Pri uporabi standardnih dijelova potrebno je obratiti pozornost na dobavljivost dijelova za područje Republike Hrvatske. Za prikaz rješenja sonde izrađen je računalni model temeljem kojeg je izrađena popratna tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Dražen Dervišević

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad