NASTAVA > Radovi

Sustav za konfiguriranje komponenata mjernog transformatora


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/358

Sažetak:

Ovaj rad proučava upotrebu parametara pri odabiru komponenti iz skupa komponenti. Upotrebom parametarskog odabira omogućena je ušteda vremena i smanjenje eventualnih pogrešaka. Odabir komponenti vrši se temeljem zadanih parametara. Zadavanje odnosno unos parametara vrši korisnik. Zadani parametri uspoređuju se s dimenzijama promatranih komponenti. Promatrane komponente su glava i vrat koje pripadaju osnovnom skupu komponenti mjernog transformatora. Dimenzije tih komponenti koje se uspoređuju s zadanim parametrima moraju zadovoljiti dva uvjeta. Prvi uvjet koji moraju zadovoljiti je da osiguraju međusobnu kompatibilnost glave i vrata. Osiguranje kompatibilnosti glave i vrata omogućuje se formiranje sklopa glave i vrata. Drugi uvjet koji moraju zadovoljiti je taj da te dimenzije definiraju geometriju sklopa glave i vrata unutar koje će biti smještene jezgre transformatora. Rad je napravljen upotrebom Product Structure Explorer-a koji je jedan od alata Windchill PDMlinka, sustava za upravljanjem podacima i proizvodu. Komponente korištene u ovom radu pripadaju osnovnom skupu komponenti mjernog transformatora. U radu je prikazan odabir tih komponenti temeljem zadanih parametara upotrebom Product Structure Explorer-a.

Mentor:

Autor:

Robert Renjo

Godina:

2008.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Robert Renjo - završni rad