NASTAVA > Radovi

Analiza pouzdanosti motorne kosilice


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/6272

Sažetak:

Cilj ovog rada je dati ocjenu pouzdanosti koncepata kosilica za travu FMEA metodom. Na početku će se razmatrati pojam pouzdanosti i njezin utjecaj na proizvod, njegove funkcije i karakteristike, kao i na prodajne rezultate. Iz ovog razmatranja proizaći će razlozi za postupak analize pouzdanosti kao podloge za njeno unapređenje. Slijedi prikaz FMEA metode analize pouzdanosti kao najčešće korištene metode. Razmotrit će se temeljni principi ove metode, njezin razvoj, razlozi primjene i primjeri razvojnih procesa i industrija koje je primjenjuju. Dano je detaljno objašnjenje načina izvođenja analize, od odabira problema te potrebnih resursa i informacija do interpretacije rezultata i postupaka koji trebaju uslijediti nakon završetka analize. Provedba analize prikazana je na primjeru pet koncepata motorne kosilice koji će biti analizirani do razine glavnih podsustava. Rezultati analize svih koncepata uspoređuju se sa svrhom usporedbe koncepata po kriteriju pouzdanosti te određivanja daljnjih smjernica za povećanje pouzdanosti koncepta koji će biti daljnje razrađivan.

Mentor:

Autor:

Matija Hoić

Godina:

2007.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Matija Hoić - završni rad