NASTAVA > Radovi

Primjena formalne gramatike u razvoju proizvoda


Sažetak:

Glavna istraživanja ovog rada temelje se na istraživanju eminentnih profesora sa vodećeg američkog fakulteta MIT-a na području gramatike oblika. Teoriju gramatike oblika započeli su profesori George Stiny i James Gips. Iako je metoda prve primjene pronašla u području arhitektonskih znanosti ubrzo su se prepoznale njezine značajke koje su mogle biti primijenjene u strojarstvu i srodnim djelatnostima. U radu je dan pregled gramatike oblika od njenih izvornih primjena, te od teorijskih postavki do primjene u obliku računalnih programa koje su programirali eminentni autori iz tog područja. Metoda gramatike oblika svoje korijene pronalazi u radu američkog lingvista i sociologa Noama Chomskog i njegovom djelu „Syntactic structures.” Stoga su u radu ukratko navedene osnovne definicije jezika i gramatike, te spomenuta Chomskyjeva hijerarhija jezika i gramatike. Na kratkom primjeru objašnjena je gramatika oblika, a u nastavku rada je poglavlje posvećeno gramatici proizvoda koja je metoda proizašla iz same gramatike oblika, a može se primijeniti u strojarstvu. Nakon opisa rada koji se bavi gramatikom proizvoda, a također je napravljen na MIT-u slijedi primjena metode gramatike proizvoda na odabranom primjeru bicikla. Pomoću računalnog programa Gramatika Proizvoda koji je razvijen u sklopu ovog rada generira se gramatika odabranog proizvoda na nivou njegovih komponenata. Nakon što korisnik u korisničkom sučelju definira najvažnije elemente koji opisuju gramatiku, program generira grafički prikaz gramatike iz kojeg je moguće iščitati pravila koja opisuju gramatiku odabranog proizvoda. Na primjeru bicikla opisan je rad u programu, te je za tri odabrane komponente bicikla prikazana strukture bicikla u obliku stabla bicikla.

Mentori:

Autor:

Ida Midžić

Godina:

2009.

Vrsta:

Rektorova nagrada

PDF:

Ida Midžić - rad u PDF-u