NASTAVA > Radovi

Uređaj za čišćenje staklenih pročelja zgrada


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4900

Sažetak:

U ovom radu dano je rješenje za razvoj uređaja za automatizirano čišćenje staklenih pročelja zgrada. U razvoju uređaja potrebno je osigurati produktivno čišćenje staklenih površina uz poštivanje sigurnosnih zahtijeva i ekoloških kriterija. Tijekom razvoja potrebno je uzeti u obzir djelotvornost čišćenja u različitim vremenskim uvjetima i gabaritima građevina. Potrebno je osigurati i odgovarajuće pozicioniranje i vođenje uređaja po cijelom pročelju građevine. U radu je provedena analiza tržišta te izrađena tehnička specifikacija uređaja. Nakon detaljne analize tržišta metodičkom razradom izrađena su konceptualna rješenja nakon kojih je odabrano jedno za detaljnu projektnu razradu. Odabrano projektno rješenje razrađeno je uz uporabu standardnih sklopova i dijelova te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Nakon razrade odabranog projektnog rješenja izrađen je 3D model uređaja i potrebna tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Ivan Janjiš

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ivan Janjiš - diplomski rad