NASTAVA > Radovi

Analiza oblikovanja ispušnog sustava plinske turbine


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/3054

Sažetak:

U radu je opisana i provedena analiza utvrđivanja uzroka zatajenja realizirane izvedbe ispušnog sustava plinske turbine. Na temelju postojeće uzročno posljedične analize kreiran je binarni DSM konstrukcijskih parametara iz kojeg je proizašao numerički DSM. Kako bi se što jezgrovitije provela analiza, pregledani su alati koji omogućuju izradu i analizu ovakve matrice te je odabran najprikladniji za provedbu analize. Nakon odabranog alata za analizu, uslijedila je izrada numeričkog DSM-a. Raspon težinskih faktora je definiran na temelju popunjenosti DSM matrice, zbog jednostavnijeg ocjenjivanja veza između konstrukcijskih parametara. Kreiranim numeričkim DSM-om uslijedila je analiza najutjecajnijih parametara koji uzrokuju zatajenje realizirane izvedbe sustava. Analiza je provedena metodom potencijala (samorangiranjem) te su rangirani najutjecajniji parametri. Na kraju rada provedena je klaster analiza numeričkog DSM-a i u njoj su prikazani najutjecajniji parametri, potom su dobiveni rezultati i zaključci interpretirani. Za provedbu analize u radu korišteni su sljedeći alati: za izradu numeričkog DSM-a i klaster analizu Cambridge Advanced Modeller (CAM), analizu metodom potencijala nekomercijalni alat autora metode i za interpretaciju rezultata MS Excel.

Mentor:

Autor:

Dominik Švigir

Godina:

2014.

Vrsta:

Diplomski rad