NASTAVA > Radovi

Stroj za punjenje vina u boce


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/4937

Sažetak:

Dugogodišnja tradicija proizvodnje i prodaje kvalitetnih vina nastalih na malim vinarskim gospodarstvima diljem Hrvatske nalaže logičnu potrebu za razvojem malih, automatiziranih strojeva za punjenje boca vinom, čija bi glavna zadaća bila osiguravanje održavanja kvalitete vina u boci te olakšavanje rada pri punjenju vina u boce. Ovim diplomskim radom dano je moguće konstrukcijsko rješenje uređaja za punjenje boca vinom. Radi što boljeg razumijevanja značajnosti vina u svjetskoj i Hrvatskoj kulturi, u radu je ukratko objašnjena povijest vinove loze u svijetu i Hrvatskoj. Također, pošto se radi o najznačajnijoj voćarskoj kulturi, naglašen je njezin svjetski i hrvatski gospodarski značaj. Nadalje, ukratko je objašnjen proces dobivanja i dozrijevanja vina, te je navedena i opisana osnovna (moderna i tradicionalna) podrumarska oprema. U daljnjem tekstu rada, objašnjeni su postojeći postupci punjenja vina u boce, naglašeni su zahtjevi pri sterilnom načinu punjenja, te su nabrojani osnovni oblici butelja i čepova za vino. Također, navedena je osnovna podjela strojeva za punjenje vina u boce, uz objašnjenje načina njihova rada. Nadalje, navedeni su i proizvođači punioničke opreme koji su se, između ostalog opredijelili i za proizvodnju uređaja za punjenje vina u boce, te su navedeni i objašnjeni pojedini strojevi navedenih proizvođača. Proces iznalaženja konstrukcijskog rješenja navedenog uređaja započet je tehničkom specifikacijom problema u kojoj su navedeni zahtjevi koje uređaj mora zadovoljiti. Na temelju tehničke specifikacije izrađena je funkcijska struktura uređaja, dok su moguća tehnička rješenja pojedine funkcije dana u morfološkoj matrici. Prema rješenjima iz morfološke matrice generirana su tri konceptualna rješenja, a svako od rješenja ocjenjeno je prema zahtjevima iz tehničke specifikacije. Rješenje sa najboljom ocjenom razvijano je dalje u konstrukcijskoj razradi. Konstrukcijska razrada konceptualnog rješenja sastoji se od potrebnih proračuna i opisa nestandardnih dijelova te odabira standardnih dijelova uz navođenje njihovih karakteristika. Isto tako, za potrebe konstrukcijske razrade izvršeno je 3D CAD modeliranje, a na temelju CAD modela napravljena je i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Autor:

Josip Bešlić

Godina:

2015.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Josip Bešlić - diplomski rad