NASTAVA > Radovi

Izrada sustava za razradu konkretnog proizvoda na konceptualnom nivou uporabom genetskih algoritama


Sažetak:

Nije dostupno.

Mentor:

Autor:

Mladen Stošić

Godina:

2006.

Vrsta:

Diplomski rad