NASTAVA > Radovi

Razvoj spoja glave motora i ispušne grane s turbopunjačem


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 11.04.2017., https://repozitorij.fsb.hr/7675

Sažetak:

Sadržaj ovog Diplomskog rada baziran je na razvoju i istraživanju tijekom realizacije projekta: „Razvoj spoja glave motora i ispušne grane s turbopunjačem" u Daimler AG-u. Svrha ovog istraživanja je razvoj novog spoja glave motora i ispušne grane za motor s unutrašnjim izgaranjem i prednabijanjem, sa ciljem poboljšanja konstrukcije po kriterijima čvrstoće, jednostavnosti montaže i ukupne cijene u serijskoj proizvodnji Mercedes-Benz vozila. Opseg ovog diplomskog rada čini: • Pregled postojećih konstrukcijskih rješenja ispušne grane motora i problematiku zbog njihove izloženosti visokim temperaturama ispušnih plinova, te opterečenjima pri radu motora • Pregled postojećih rješenja spoja glave motora i ispušne grane • Prikupljanje i analiza zahtjeva na spoj, te razradu i ocijenjivanje mogučih idejnih rješenja po QFD metodi • Tehničku razradu odabranog idejnog rješenja „Integrirana stezna letva – iznad“ u 3D-CAD programu • Evaluacija razrađene konstrukcije simulacijskim metodama • Daljnje optimiranje konstrukcije na osnovu rezultata simulacija • Vremenski plan za proizvodnju prototipnih dijelova i sklapanje ispitnog motora

Mentor:

Autor:

Matija Capor

Godina:

2017.

Vrsta:

Diplomski rad