ZNANOST > Znanstveni projekti

Model inteligentnog CAE sustava


Sažetak:

Radom na projektu razvijan je model inteligentnog CAE sustava. Istraživani su uplivni čimbenici koji iskazuju zahtjeve na svojstva proizvoda, potencijalom tržište - proizvodni sustav. Time se, uz odgovarajuću razinu procesa konstruiranja, postiže i odgovarajuća razina rezultata toga procesa, tj. konstrukcijskog rješenja. Razvoj procesa konstruiranja obuhvatio je automatizaciju modeliranja sklopova fleksibilnim programskim strukturama. Pri tome je primijenjena koncepcija hijerarhijske strukture podataka s relativnim vezama među čvorovima. Za baratanje razvijenim modelom nuždan je jezik za opis strojarskih konstrukcija. Temeljem kompilacije i značajki klasičnih CAD sustava i procesa konstruiranja predložena je koncepcija mrežnog modela. Taj se sustav prilagođuje tipu problema pomoću planova konstruiranja. Razrađena je metoda generiranja varijantnog crteža, temeljem zapisa relativnih položaja entiteta. Realiziran je programski sustav za prilagodbu različitim komercijalnim CAD sustavima. U svrhu transfera geometrijskih informacija u odgovarajuće tehnološke operacije definirana su načela i sustav klasifikacije. Metoda je verificirana tehnološkim klasifikatorom za operaciju bušenja. Uspješna primjena ovakvih sustava omogućuje se odgovarajućim sučeljima. Razvijen je model komuniciranja konstruktor - računalo. Taj je model verificiran na primjeru sustava za projektiranje prijenosnika snage.


Suradnici na projektu


Broj projekta:

2-08-173

Glavni istraživač:

Aurel Kostelić ✝

Period:

1991. - 1995.

URL:

http://www.mzos.hr/svibor/2/08/173/proj_h.htm

Izvor financiranja:

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske