KATEDRA > Djelatnici

Prof. dr. sc. Aurel Kostelić, dipl. ing. stroj. ✝


Razdoblje zaposlenja:

1979. - 1996.

Zvanje:

redoviti profesor


Životopis:

Aurel Kostelić nas je na žalost prerano napustio 1996. godine. Umro je u Zagrebu, u 64. godini života.

Aurel Kostelić (Otočac, 1933. - Zagreb, 1996.) diplomirao na Strojarsko-brodograđevnome fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao 1973. te doktorirao 1975.

Poslije 13 godina projektantske prakse u Tvornici parnih kotlova izabran je za pomoćnika direktora Instituta fakulteta strojarstva i brodogradnje 1970. godine. Na FSB je bio zaposlen od 1973, u zvanje docenta izabran je 1974. godine, za izvanrednog profesora 1979. godine, a u zvanje redovitog profesora 1984. godine.

Bavio se primjenom računalne tehnike u strojarstvu te je kao voditelj Katedre za elemente strojeva i konstrukcije (od 1983. godine) u nastavu uveo niz novih predmeta: "Primjena elektroničkih računala", "Oblikovanje proizvoda", "Konstruiranje pomoću računala", "Znanost o konstruiranju", "Informatika i modeliranje" i "'Teorija proizvoda". Bio je idejni začetnik osnivanja Praktikuma za konstruiranje pomoću računala na fakultetu.

Kao znanstvenik gostovao je na stranim sveučilištima (Houston, Los Angeles, Rim, Milano), na poslijediplomskom studiju europskog centra za mir Ujedinjenih naroda (ECMIR), te je sudjelovao u osnivanju studija elektrostrojarstva na Sveučilištu u Osijeku.

Tijekom svog rada obnašao je niz rukovodećih i stručnih funkcija na FSB, bio je predsjednik Društva tehničara, predsjednik Društva konstruktora, član Savjeta za informatiku Sabora RH, član Odbora za proizvodnju vođenu računalom (CIM) pri Razredu za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Hrvatske akademije tehničkih znanosti, Razreda za strojarstvo i brodogradnju.

U međunarodnim znanstvenim krugovima prof. Kostelić je poznat kao začetnik Teorije proizvoda koju je razvijao kao član međunarodnog udruženja WDK (Workshop Design Konstruktion), te kao član međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Journal of Engineering Design.

Objavio je više od 80 znanstvenih, 25 stručnih radova, te udžbenik Nauka o toplini (1965.), uz veliki broj javnih predavanja. Za svoj rad primio je veći broj priznanja, te Državnu nagradu za znanstvenoistraživački rad "Nikola Tesla" 1993.

Sudjelovao je u školovanju velikog broja studenata i istraživača koji ga se sjećaju kao izvanrednog pedagoga, profesora i mentora.


Publikacije

Znanstveni rad u časopisu

1994.

1993.

1992.

1989.

1983.

1981.

1975.

Znanstveni rad u zborniku skupa

1995.

1993.

1992.

1991.

1990.

1988.

1984.

1983.

1981.

1980.

Knjiga

1990.

Znanstveni projekti

Studentski radovi