NASTAVA > Radovi

Mala vertikalna vjetroelektrana


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2416

Sažetak:

U ovom radu bilo je potrebno istražiti potencijalna područja primjene za male vertikalne vjetroelektrane. Zatim je bilo potrebno definirati funkcionalne značajke za potencijalna područja primjene te predložiti sustav proizvoda pogonjenih malim vjetroelektranama. \Nakon definiranih značajki bilo je potrebno proračunati i konstruirati vjetroelektranu pri čemu je trebalo koristiti sklopove i dijelove dostupne na tržištu. Konačan cilj ovog rada bio je izraditi 3D računalne modele te tehničku dokumentaciju proizvoda.

Mentor:

Autor:

Ivan Janjiš

Godina:

2013.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Ivan Janjiš - završni rad