NASTAVA > Radovi

Razvoj sustava za sintezu koncepcijskih rješenja pomoću gramatike proizvoda


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/636

Sažetak:

Ovaj rad bavi se teoretskim i praktičnim mogućnostima primjene formalne gramatike i formalnog jezika u razvoju proizvoda. Tako su temeljne postavke rada sadržane u definiciji formalne gramatike i jezika. Gramatika oblika i gramatika proizvoda ukratko su objašnjene u radu i potječu iz teorije formalnih jezika. Cilj rada je implementirati nasljednika metode gramatike oblika – metodu gramatike proizvoda u proces razvoja proizvoda, točnije primijeniti metodu u svrhu generiranja koncepata proizvoda na nivou komponenti proizvoda. Na primjeru konkretnog (zadanog) proizvoda – bicikla predložen je način formaliziranja znanja o proizvodu na razini komponenata. Za potrebe rada razvijen je računalni program koji pomoću raspoložive baze komponenata i poznate funkcijske strukture automatski zapisuje pravila gramatike. U radu je obavljena funkcionalna analiza i funkcionalna dekompozicija zadanog proizvoda unutar područja oblikovanja i razvoja proizvoda, te su korištene definicije tehničkog sustava i tehničkog procesa. Proces razvoja gramatike bicikla detaljno je opisan i predstavljen na nizu grafova i slika. U radu je ilustriran rad u programu i način na koji se generiraju konceptualne ili topološke varijante oblika proizvoda.

Mentor:

Autor:

Ida Midžić

Godina:

2009.

Vrsta:

Diplomski rad

PDF:

Ida Midžić - diplomski rad