NASTAVA > Radovi

Sustav za upravljanje inovacijama


Podaci preuzeti iz FSB repozitorija, 09.02.2017., https://repozitorij.fsb.hr/2246

Sažetak:

U prvom poglavlju se definirati što je točno inovacija prema različitim autorima i koje vrste mogu postojati. Također se proučava važnost inovacije, kako na globalnoj razini, tako na području Europske Unije i Republike Hrvatske.Razvoj inovacije se odvija kroz inovacijski proces koji mijenja svoja obilježja tijekom godina, sukladno s razvitkom tehnologije. Svaki inovacijski proces također nailazi na neke probleme pa su zato analizirane inovacijske strategije. Inovacija se može odnositi na proizvod, proces ili menadžment i organizaciju. Ovaj rad je orjentiran na inovacije proizvoda pa su tako opisani Thomov model i Rozenburg-Eekelsov model razvoja proizvoda. Svaki inovacija započinje idejom do koje treba doći te je klasificirati i procjeniti. Sve odluke se dijele u dvije skupine, a to su dobre i loše. Izuzetno je bitno u poslovanju poduzeća donositi dobre odluke pa su u četvrtom poglavlju opisane metode odlučivanja koje ovise o situaciji u kojoj se nalazi donosilac odluke te broju kriterija koji se moraju zadovoljiti. U petom poglavlju se opisuje generiranje ideja, ali i upravljanje istima te su na kraju prikazane metode vrednovanja i odabira ideja. Informacijski sustav je dio poslovog sustava koji ima faze u životnom i razvoj ciklusu pa su one opisane u nastavku rada. Posebno su proučeni informacijski sustavi odluka. Web programiranje je praktični dio rada pa su u tom poglavlju opisani odnovni elementi HTML i CSS kodova. Web stranica je rezultat praktičnog dijela rada gdje je prikazano njezino korištenje. Za izradu web stranice korišten je program WYSIWYG Web Builder 8.

Mentor:

Autor:

Nataša Jagaš

Godina:

2013.

Vrsta:

Završni rad

PDF:

Nataša Jagaš - završni rad